แม้จะมีความวุ่นวายของรัฐบาลกลางเมื่อเร็วๆ นี้ จำนวนการประหารชีวิตในสหรัฐฯ ก็ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1991

จำนวนรัฐที่ออกกฎหมายลงโทษประหารชีวิตมีเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับจำนวนอัยการที่กล่าวว่าจะไม่แสวงหา